Varför är återvinning bra för miljön & vår planet?

Både en ökad återvinning och återanvändning av saker är väldigt bra för miljön. Just återvinning är bra för miljön av flera olika skäl. Idag förbrukar världens befolkning mer än vad vår jord faktiskt klarar av att producera. Den moderna människans synsätt på konsumtion har en väldigt negativ påverkan på vår jord, miljö, natur och djurrike.
Men (!) tack vare en ökad medvetenhet kring miljö, återvinning och återanvändning kan vi arbeta mer proaktivt och bättre för att ta hand om vår jord, dess resurser och för en minskad nedskräpning i naturen.

4 anledningar till varför återvinning är bra för miljön

Här har vi listat 4 anledningar till varför återvinning av produkter är bra för miljön.

1. Minskad mängd utsläpp

Återvinning minskar mängden koldioxid. Ökad mängd utsläpp av koldioxid påverkar den globala uppvärmningen negativt.

2. Energibesparing

Hög energianvändning & konsumtion är idag en rejäl miljöbov. Återvinning och hushållning av resurser sparar energi och du gör vår planet en stor tjänst.

3. Materialbesparing

Ju mer material som återvinns desto bättre. Återvinning av material besparar jordens egna material och resurser helt enkelt.

4. Farligt avfall

Batterier, kemikalier, nagellack och oljor klassas som farligt avfall. Dessa måste tas om hand och återvinnas/källsorteras för att inte skada miljön.

Vad är det för skillnad mellan återvinning och återanvändning?

Skillnaden mellan begreppen återvinning och återanvändning är ganska stor, men båda orden är väldigt positiva och klimatsmarta.

Vad är återanvändning?

Återanvändning betyder att produkter helt enkelt återanvänds. De samlas oftast in, säljs i second hand-butiker, på loppis, auktioner och via exempelvis Blocket, Shpock och i säljgrupper på Facebook. Återanvändning kan även vara produkter som du har hemma, som du använder igen, men till något helt annat.

Här kan du kika på riktigt kreativa
idéer på återanvändning.
Vad är återvinning?

Återvinning innebär att produkter samlas in för att omvandlas eller återvinnas till ett material för att man ska kunna producera eller tillverka nya produkter. Bra exempel på sådana produkter är glas, plastflaskor och aluminiumburkar.

Här kan du få mer praktiska tips som
underlättar källsorteringen hemma.